Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

blauwe-balk_png_bew.png

Logopedie bij vertraagde spraakontwikkeling

Een spraakstoornis kan omschreven worden als het niet of verkeerd uitspreken van een bepaalde klank, van meerdere klanken of van klankverbindingen. Dit wordt ook wel een articulatiestoornis genoemd.

De spraakontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon en is ongeveer rond het vijfde levensjaar voltooid. Alle klanken en klankverbindingen kunnen dan gebruikt worden, wel kunnen er nog toevallige vervangingen van een klank door een andere klank plaats vinden. Als een kind op driejarige leeftijd nog onverstaanbaar spreekt is het verstandig om een logopedist raad te plegen. Voor een overzicht van de minimum spreeknormen voor kinderen hanteren wij het model Gereviseerde minimum spreeknormen van Prof. dr. Goorhuis-Brouwer

Model Gereviseerde Minimum Spreeknormen (G-MS)

De G-MS beschrijft mijlpalen in de taalontwikkeling die op een bepaalde leeftijd bereikt moeten zijn.
De Gereviseerde Minimum Spreeknormen zijn samengesteld uit de Groninger minimum
spreeknormen (GMS) en de Spreeknormen eerste lijn (SNEL).

LeeftijdMinimum spreeknormen
12 - 18 maanden
-Het kind begrijpt opdrachtjes met twee woorden
-Het kind kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen
-Het kind kan veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord
18 - 24 maanden
-Het kind gebruikt vijf tot tien woordjes
2;0 - 2;6 jaar
-Het kind begrijpt zinnetjes met drie woorden
-Het kind gebruikt tweewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog onvolledig is
2;6 - 3;0 jaar
-Het kind gebruikt driewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog onvolledig is
3;0 - 3;6 jaar
-Het kind gebruikt drie- tot vijfwoorduitingen
-Ongeveer de helft van de gesproken taal is verstaanbaar
3;6 - 4;0 jaar
-Het kind vertelt spontaan wel eens een verhaaltje
-50-70% van de gesproken taal is verstaanbaar
4;0 - 5;6 jaar
-Het kind kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes
-Het kind gebruikt enkelvoudige zinnen waarbij nog problemen met meervoudsvormen en vervoegingen mogen bestaan
-75% tot 90% van de gesproken taal is verstaanbaar
>5;6 jaar
-Goed gevormde, ook samengestelde zinnen goed verstaanbaar
-Het taalgebruik is concreet

Daaraan toevoegend

In de periode van 0 tot 12 maanden ontwikkelt een kind de volgende (non-)verbale taalvoorwaarden:

  • Huilen, lachen en kraaien
  • Oogcontact
  • Spelen lippen, tong en gehemelte (bijv. liptrillen)
  • Spelen met stem (eenvoudige klanken)
  • Luisteren naar de stem van een ander en kijken naar het mondbeeld
  • Brabbelen in een steeds gevarieerder patroon
  • Imiteren
  • Beurt afwisselen