Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

blauwe-balk_png_bew.png

Vertraagde spraakontwikkeling

Een spraakstoornis kan omschreven worden als het niet of verkeerd uitspreken van een bepaalde klank, van meerdere klanken of van klankverbindingen. Dit wordt ook wel een articulatiestoornis genoemd. De spraakontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon en is ongeveer rond het vijfde levensjaar voltooid. Alle klanken en klankverbindingen kunnen dan gebruikt worden, wel kunnen er nog toevallige vervangingen van een klank door een andere klank plaats vinden. Als een kind op driejarige leeftijd nog onverstaanbaar spreekt is het verstandig om een logopedist raad te plegen. Een overzicht van de minimum spreeknormen voor kinderen treft u hier aan.

Gereviseerde minimum spreeknormen 
S.M. Goorhuis-Brouwer


De G-MS beschrijft mijlpalen in de taalontwikkeling die op een bepaalde leeftijd bereikt moeten zijn.
De Gereviseerde Minimum Spreeknormen zijn samengesteld uit de Groninger minimum
spreeknormen(GMS) en de Spreeknormen eerste lijn(SNEL)


Leeftijd minimum spreeknormen
12 - 18 maanden het kind begrijpt opdrachtjes met twee woorden
het kind kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen
het kind kan veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een
herkenbaar woord
18 - 24 maanden het kind gebruikt 5 tot 10 woordjes
2,0 - 2;6 jaar het kind begrijpt zinnetjes met drie woorden
het kind gebruikt tweewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog
onvolledig is
2;6 - 3;0 jaar het kind gebruikt driewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog
onvolledig is
3;0 - 3;6 jaar het kind gebruikt drie tot vijfwoorduitingen
ongeveer de helft van de gesproken taal is verstaanbaar
3;6 - 4;0 jaar het kind vertelt spontaan wel eens een verhaaltje
50-70% van de gesproken taal is verstaanbaar
4;0 - 5;6 jaar het kind kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes
het kind gebruikt enkelvoudige zinnen waarbij nog problemen met
meervoudsvormen en vervoegingen mogen bestaan
75% tot 90% van de gesproken taal is verstaanbaar
> 5;6 jaar goed gevormde, ook samengestelde zinnen goed verstaanbaar.
Het taalgebruik is concreet.

Daaraan toevoegend:
In de periode van 0 tot 12 maanden ontwikkelt een kind de volgende (non-)verbale taalvoorwaarden:
• huilen, lachen en kraaien
• oogcontact
• spelen lippen, tong en gehemelte (bv liptrillen)
• spelen met de stem (eenvoudige klanken)
• luisteren naar de stem van een ander en kijken naar het mondbeeld
• brabbelen in een steeds gevarieerder patroon
• imiteren
• beurt afwisselen