Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

blauwe-balk_png_bew.png

Logopedische stoornissen Taal

Vertraagde taalontwikkeling
Taalontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen in de opbouw en verwerving van taal. Hierdoor ontwikkelt het spreken van een kind zich langzamer of afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kunnen zowel problemen zijn met woord en/of zinsproductie (expressieve taalstoornis) als met woord en/of zinsbegrip (receptieve taalstoornis). Wij hebben meerdere cursussen gevolgd op het gebied van taal zodat wij deskundige hulp kunnen bieden.   

Een overzicht van de minimum spreeknormen voor kinderen treft u hier aan.

Model Gereviseerde Minimum Spreeknormen (G-MS)

De G-MS beschrijft mijlpalen in de taalontwikkeling die op een bepaalde leeftijd bereikt moeten zijn. De Gereviseerde Minimum Spreeknormen zijn samengesteld uit de Groninger minimum spreeknormen (GMS) en de Spreeknormen eerste lijn (SNEL).

LeeftijdMinimum spreeknormen
12 - 18 maanden -Het kind begrijpt opdrachtjes met twee woorden -Het kind kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen -Het kind kan veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord
18 - 24 maanden -Het kind gebruikt vijf tot tien woordjes
2;0 - 2;6 jaar -Het kind begrijpt zinnetjes met drie woorden -Het kind gebruikt tweewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog onvolledig is
2;6 - 3;0 jaar -Het kind gebruikt driewoorduitingen waarbij de woordopbouw nog onvolledig is
3;0 - 3;6 jaar -Het kind gebruikt drie- tot vijfwoorduitingen  -Ongeveer de helft van de gesproken taal is verstaanbaar
3;6 - 4;0 jaar -Het kind vertelt spontaan wel eens een verhaaltje  -50-70% van de gesproken taal is verstaanbaar
4;0 - 5;6 jaar -Het kind kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes -Het kind gebruikt enkelvoudige zinnen waarbij nog problemen met meervoudsvormen en vervoegingen mogen bestaan -75% tot 90% van de gesproken taal is verstaanbaar
>5;6 jaar -Goed gevormde, ook samengestelde zinnen goed verstaanbaar -Het taalgebruik is concreet

Daaraan toevoegend

In de periode van 0 tot 12 maanden ontwikkelt een kind de volgende (non-)verbale taalvoorwaarden: 

  • Huilen, lachen en kraaien
  • Oogcontact
  • Spelen lippen, tong en gehemelte (bijv. liptrillen)
  • Spelen met stem (eenvoudige klanken)
  • Luisteren naar de stem van een ander en kijken naar het mondbeeld
  • Brabbelen in een steeds gevarieerder patroon
  • Imiteren
  • Beurt afwisselen


Wilt u snel inzicht krijgen in de taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u hier de test doen:

Kind en Taal sneltest

De logopedisten van logopediepraktijk hebben extra bij- en na scholing gevolgd op het gebied van taalstoornissen (TOS).